KHUNG PHỤ TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-NS320BX

9.977.000  8.729.000 

Khung mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS320, tích hợp sẵn 16 máy lẻ:
– Dùng mở rộng cho tổng đài KX-NS300.
– Mỗi khung mở rộng thêm được 12 đường vào 32 máy lẻ.
– Cho phép mở rộng tối đa 3 khung KX-NS320 lên tối đa 128 máy lẻ