TỔNG ĐÀI ADSUN FX432PC 4 TRUNG KẾ 32 NHÁNH

8.600.000 

– Tổng đài ADSUN 4 trung kế 32 nhánh
– Quản lý, tính cước cuộc gọi ra ngoài thông qua máy tính(có đảo cực/tự động),
– Mất điện vẫn liên lạc được với bên ngoài,
– Chọn trung kế gọi ra ngoài,
– Cho phép/cấm bất kỳ máy nhánh nào gọi ra ngoài, di động, liện tỉnh, quốc tế.