TỔNG ĐÀI ADSUN FX864PC 8 TRUNG KẾ 56 NHÁNH

18.320.000 

– Tổng đài ADSUN 8 trung kế và 56 nhánh
– Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường
– Đổi số máy nhánh linh hoạt, chất lượng cao, nghe rõ
– Bảo hành kể cả sét đánh, chất lượng tốt.